Short-Term ESL Programs

Programs

Upcoming Online Short-Term Programs

Topic & Date

Register

English for Automotive Trends  

(CEFR B2)

October 5 to December 11, 2020

General Registration - $450
OR
Partner University Student Registration - $100
OR
Kettering Undergrad or Grad Applicant - Free

 

English for Co-op/Internships 

(CEFR B2)

October 5 to December 11, 2020

General Registration - $450
OR
Partner University Student Registration - $100
OR
Kettering Undergrad or Grad Applicant - Free

English for Study Abroad 

(CEFR B2)

October 5 to December 11, 2020

General Registration - $450
OR
Partner University Student Registration - $100
OR
Kettering Undergrad or Grad Applicant - Free

Upcoming Campus Short-Term Programs

Date

Topic

Participants

Register

January 17-30, 2021

English & Robotics

Partner University Students

Registration opens soon.

Customized Programs

Customized short-term programs are available for:

  • 10 days, 2 weeks or 1 month
  • Groups of 12-16 participants
  • Groups of undergraduate or graduate students, or university faculty or staff

Customized short-term programs can focus on:

  • English and Robotics
  • English and Business
  • English and American Culture
  • Other areas based on group needs

Example Programs and Schedules:

ESL & Robotics Summer Camp

Duration: 2 Weeks
Example Schedule

English and American Culture Program

Duration: 10 Days
Example Schedule

Contact Information

Kettering University
1700 University Ave.
Flint, MI 48504
eslp@kettering.edu

Testimonials

Hung, 2020 Spring Online English for Automotive Trends, Automotive Engineering student from Ho Chi Minh University of Technology and Education, Vietnam, says:

“Hi everybody, My name is Huynh Ba Thai Hung, I’m a second year student at the University of Technology and Education in Ho Chi Minh City in Viet Nam. Fortunately I had the opportunity to join the English for Automotive Trends class. This class has helped me with a lot of things such as: made me more confident, helped me improve my English skills, and especially gave me more knowledge about Automotive Trends in the world."

Chào mọi người, mình là Huỳnh Bá Thái Hùng, mình là sinh viên năm 2 của trường đại học Sư Phạm Kỹ Thuật thành phố Hồ Chí Minh. May mắn là mình có cơ hội được tham gia lớp English for Automotive trends. Lớp này giúp mình rất nhiều như là: làm mình cảm thấy tự tin hơn, giúp mình trao dồi các kỹ năng tiếng anh và đặc biệt là có thêm kiến thức về các xu hướng của ngành công nghệ kỹ thuật ô tô trên thế giới.

Tam Nguyen Thi Minh, Ho Chi Minh University of Technology and Education

Hyunjin, 2020 Spring Online English for Study Abroad, student from Ajou University, South Korea, says:

“Hi! I'm Hyunjin from Ajou University, South Korea.

The ten-week online program with Kettering University was really great. Through this program, I learned how I can express my opinion in English and got a lot of information related to studying abroad. Also, I was able to get rid of my fear of discussing various subjects in English, and have gained confidence. It was especially helpful to get useful information about the unique programs (such as co-op or internships) and the system of Kettering University. If anyone is hesitant to do this program, don't hesitate to apply. This will be a great opportunity to change your life!"

안녕하세요. 저는 케터링 대학교의 어학 프로그램을 수강했던 아주대학교의 전현진입니다. 케빈과 함께했던 10주는 매우 행복한 시간이었습니다.

이 프로그램을 통해 다양한 국적을 가진 친구들과 많은 주제에 대해 영어로 토론해보면서, 영어로 말하는 것에 대한 두려움을 없애고 자신감을 가질 수 있었습니다. 또한, 외국에서 공부할 생각이 있으신 분들이라면, 이 프로그램을 통해 미국 대학교만이 가지고 있는 특징이나 시스템, 그리고 생활과 같이 세세한 부분에 대한 정보까지도 얻으실 수 있을겁니다. 만약, 지금 이 프로그램을 신청할지 말지 망설이고 있다면, 주저말고 신청하세요! 여러분들의 인생에 아주 독특한 경험이 될 것입니다 :).”